Behandla fotsvamp

Fotsvamp försvinner inte av sig själv men det finns receptfria läkemedel som hjälper mot de flesta infektioner. Du kan snabbt bli helt fri från fotsvampen genom att behandla den med kräm, gel, sprej eller puder mot svamp, och genom att följa några få förhållningsregler.

Behandlingsmetoder

Om du har tecken och symtom på fotsvamp, behöver du ett antisvampmedel för att behandla infektionen. De flesta infektioner svarar bra på receptfria läkemedel så din första anhalt bör vara apoteket. Här kan du välja mellan de olika läkemedelsformerna - gel, sprej, kräm eller puder - och behandlingstid. Identifiera dina behov och välj den produkt som passar din livsstil bäst.

Metoder att behandla fotsvamp - Lamisil®
Förhållningsregler

När du har fotsvamp finns det några enkla regler som du ska följa för att vara säker på att snabbt bli helt fri från infektionen.

  • Använd läkemedlet under hela behandlingstiden. Läs bipacksedeln för att se hur länge behandlingen ska pågå.
  • Sluta inte att använda medlet mot svamp bara för att symtomen har försvunnit.
  • Leta reda på den bästa behandlingen för dig. Om du till exempel tycker att behandlingen rubbar dina vanor, kan du fundera över att använda en produkt som bara ska appliceras en gång.
  • Ta reda på hur du kan förebygga fotsvamp och hur du håller fötterna friska och glada.
  • Håll fötterna torra - särskilt mellan tårna.
  • Sök läkare om du får återkommande infektioner eller en infektion som inte svarar på behandling.
  • Försök inte att behandla fotsvamp med en fuktighetskräm: det är bara medel mot svamp som hjälper.
  • Glöm inte: fotsvamp är ett vanligt fotbesvär som drabbar miljontals människor.
  • Kom ihåg att fotsvamp går att behandla.
När ska du söka läkare?

De flesta fall av fotsvamp kan behandlas framgångsrikt med ett receptfritt läkemedel mot svamp som finns på apoteket.

Om du prövar med ett receptfritt läkemedel mot svampinfektioner och symtomen inte förbättras eller om de blir värre, bör du söka läkare. Du bör också kontakta läkare om du får nya symtom, som svullnad, utbredd rodnad eller vätskande hud.

Kom ihåg att diabetiker omedelbart ska kontakta sin husläkare om de har tecken eller symtom på fotsvamp.

När ska du söka läkare - Lamisil®