Fakta och myter

Du har förmodligen hört myter om fotsvamp. För att vara säker på att du vet vad som är sant och vad som är falskt ska vi sprida ljus över några vanliga saker här.

Det är bara de som idrottar som får fotsvamp

Falskt. Man behöver inte idrotta för att få fotsvamp och alla som idrottar har inte heller fotsvamp.

Men under träning och tävling lever fötterna i en idealisk miljö för denna vanliga svampinfektion, som behöver värme och fukt för att växa. Eftersom många idrottsmän använder gemensamma duschar och omklädningsrum efter träningen, sprider sig infektionen också snabbt om någon har den mycket smittsamma svampen.

Kvinnor kan inte få fotsvamp

Falskt. Fotsvamp är en svampinfektion som kan drabba både män och kvinnor.

Statistiskt sett rapporteras fler fall av infektionen hos män. Det kan emellertid förklaras av beteenden som är vanligare bland män än bland kvinnor, som att använda gemensamma duschar på idrottsanläggningar.

Fotsvamp är ofarligt

Falskt. Inledningsvis är fotsvamp en ytlig hudinfektion. Även om infektionen inte är ”ofarlig”, är den för det mesta lätt att behandla i detta skede.

Men om den inte behandlas, kan svampen sprida sig så att infektionen blir allvarligare och svårare att bli av med. I vissa fall kan obehandlad fotsvamp leda till komplikationer. Därför är det viktigt att behandla fotsvamp med läkemedel under den rekommenderade behandlingstiden och att följa råd om egenvård för att hindra att fotsvampen kommer tillbaka.

Fotsvamp försvinner av sig själv

Falskt. Om du har fotsvamp, bör du absolut behandla den med läkemedel. Den kommer inte bara försvinna av sig själv, och om den inte behandlas kan den bli värre - och ibland orsaka komplikationer.

Fotsvamp behöver bara behandlas en gång

Det beror på. Om du väljer ett läkemedel för behandling av fotsvamp som är särskilt avsett för engångsbehandling, då behöver du bara använda det en gång - men läkemedlet verkar under längre tid för att bekämpa infektionen i grunden. Om läkemedlet inte är särskilt avsett för engångsbruk, är det mycket viktigt att fortsätta behandlingen under den rekommenderade tiden, även om symtomen har försvunnit. I annat fall är risken stor att fotsvampen kommer tillbaka.

Fotsvampen är borta när symtomen försvinner

Falskt. Detta är ett vanligt missförstånd som ofta leder till återfall och upprepade infektioner med fotsvamp.

Det går inte att bli av med fotsvamp

Vanligen falskt. De flesta fall av fotsvamp kan behandlas med rätt läkemedel. En liten andel av de drabbade har en kronisk infektion som kräver långvarig och mer omfattande behandling. Om du misstänker att du har en kronisk infektion ska du prata med en läkare.

Det är bara människor med dålig hygien som får fotsvamp

Falskt. Du kan få fotsvamp även om du är noga med hygienen. Men genom att sköta om fötterna ordentligt och följa tips om förebyggande, kan du minimera risken för fotsvamp. Detta är särskilt viktigt om du tillhör en riskgrupp.

Man blir smittad så snart man kommer i kontakt med fotsvamp

Falskt. Det finns inte två personer som är exakt lika och alla reagerar inte på samma sätt när de kommer i kontakt med fotsvamp.

Bara för att du kan ha kommit i kontakt med svampen, betyder det inte att du har fått infektionen, men fotsvamp är mycket smittsamt. Om du tror att du har kommit i kontakt med fotsvamp, bör du följa riktlinjer för god fotvård, och vara uppmärksam på vanliga symtom.

Fakta och myter - Lamisil®