Varför får man fotsvamp?En svamp

Fotsvamp är en typ av svamp som kallas dermatofyter. Om du kommer i kontakt med fotsvamp och hudens yta är sådan att den ger svampen goda livsvillkor, slår den sig ned och börjar sprida sig - vanligen i huden mellan tårna. Huden kan reagera genom att bli röd eller börja klia, men du kan också få andra symtom. Dessa talar om för dig att något är fel och att du behöver få behandling.

Här trivs den

Det krävs mer än en fuktig miljö för att få fotsvamp - men en varm, fuktig omgivning ger svampen goda livsvillkor. Ställen där fotsvamp trivs är simhallar, omklädningsrum och gemensamma duschar - liksom varma, fuktiga delar av världen som är populära turistmål.

Så här sprider den sig

Fotsvamp sprider sig lätt. Om svampens sporer finns på en yta och du kommer i kontakt med dem, finns det risk för att du utvecklar fotsvamp. För att minimera den risken ska du sköta om dina fötter och ta reda på hur du kan förebygga fotsvamp.

Varför får man fotsvamp? - Lamisil®