Vem löper risk?

Även om alla kan få fotsvamp, är det några grupper som löper särskilt stor risk att få infektionen. Till högriskgrupperna hör:

  • människor med diabetes
  • människor som idrottar
  • människor som bor i varmt, fuktigt klimat
  • vissa yrkesgrupper, däribland militärer och vissa gruvarbetare som använda speciella skyddsskor.

Dessutom är människor med försvagat immunsystem, fetma eller vissa genetiska anlag i allmänhet mer mottagliga för svampinfektioner.

Vem löper risk? - Lamisil®