Lamisil® Dermgel

Du har antagligen fortfarande en del frågor om fotsvamp och behandlingen. Förhoppningsvis hittar du svaren i den här listan med vanliga frågor.

Vanliga frågor
Kan jag sluta att använda Lamisil® Dermgel så fort symtomen försvinner?

Nej. Bara för att Lamisil® Dermgel har lindrat symtomen betyder det inte att infektionen är borta. Använd Lamisil® Dermgel enligt anvisningarna: en gång om dagen i 7 dagar.

Vad ska jag göra om jag du glömmer att applicera gelen?

Applicera den så fort du kommer ihåg det och fortsätt med behandlingen enligt anvisningarna. Ta inte dubbelt så mycket gel.

Kan behandlingen ge några biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Lamisil® Dermgel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. I sällsynta fall kan den aktiva beståndsdelen framkalla en allergisk reaktion. Om du får en allergisk reaktion, tvätta bort krämen med mycket vatten och tvål. Tvätta och torka och kontakta läkare. Om du tror att krämen irriterar eller torkar ut huden, fråga läkare eller apotekspersonal om råd.

Hur många gånger om dagen ska jag använda Lamisil® Dermgel?

Om du har den okomplicerade formen av fotsvamp som sitter mellan tårna, behöver du applicera Lamisil® Dermgel en gång om dagen i sju dagar.

Smittar fotsvampen fortfarande när jag har börjat behandlingen med Lamisil® Dermgel?

Fotsvampen kan smitta fast du har påbörjat behandlingen. För att behandla fotsvampen grundligt är det viktigt att du använder gelen enligt anvisningarna - en gång om dagen i en vecka.

Kan jag använda Lamisil® Dermgel om jag är gravid eller ammar?

Rådfråga din läkare om du har fotsvamp medan du ammar eller är gravid. Ammande mödrar ska inte använda Lamisil® Dermgel.

Finns det något mer jag kan göra under behandlingen av fotsvampen?

Tvätta fötterna varje dag och torka dem sedan noggrant. Du ska också byta handduk, tvättlapp och strumpor varje dag under behandlingen. Och slutligen, låt bli att klia på de infekterade områdena. Om du kliar kan svampen sprida sig och orsaka en ny infektion.