Lamisil Singeldos®

Du har antagligen fortfarande en del frågor om fotsvamp och behandlingen. Förhoppningsvis hittar du svaren i den här listan med vanliga frågor.

Vanliga frågor
Hur kan det räcka med en enda applicering av Lamisil Singeldos® för att behandla fotsvamp?

Även om du bara applicerar produkten en gång, finns den aktiva substansen i Lamisil Singeldos® kvar i huden i upp till 13 dagar och fortsätter att döda svampen som orsakar infektionen.

Hur länge ska jag vänta med att duscha efter att jag har använt Lamisil Singeldos®?

För maximal effekt bör du vänta i 24 timmar innan du duschar eller badar.

Finns det några biverkningar att oroa sig för?

Liksom alla läkemedel kan Lamisil Singeldos® orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. I sällsynta fall kan den aktiva beståndsdelen framkalla en allergisk reaktion. Om du får en allergisk reaktion, tvätta bort filmen från fötterna med alsolsprit. Tvätta och torka dem sedan - och kontakta läkare. Om du tror att produkten irriterar eller torkar ut huden, fråga läkare eller apotekspersonal om råd.

På vilket sätt skiljer sig Lamisil Singeldos® från andra Lamisil-produkter?

Andra Lamisil®-produkter måste appliceras dagligen i en vecka, och några av dem kan användas för att behandla andra svampinfektioner.

Lamisil Singeldos® behöver däremot bara appliceras en gång - och formuleringen är särskilt avsedd för att behandla okomplicerad fotsvamp som börjar mellan tårna.

Kommer Lamisil Singeldos® att behandla fotsvampen för gott?

Om du använder den på rätt sätt, bör Lamisil Singeldos® behandla den pågående infektionen. För att undvika framtida infektioner, är det viktigt att sköta om fötterna .

Jag har bara symtom på en fot, varför ska jag behandla båda fötterna?

I 80 % av fallen av fotsvamp är båda fötterna infekterade - även om du inte har symtom på båda. För att vara säker på att fotsvampen försvinner och för att hindra en ny infektion, ska du använda Lamisil Singeldos® på båda fötterna enligt anvisningarna.

Fotsvampen finns bara mellan tårna. Varför ska jag applicera produkten på hela fötterna?

Även om du inte kan se det är det troligt att infektionen har spridit sig till andra delar av fötterna. För att vara säker på att du har behandlat fotsvampen grundligt och för att förebygga en ny infektion, ska du använda Lamisil Singeldos® enligt anvisningarna.

Kan jag använda Lamisil Singeldos® om jag är gravid eller ammar?

Rådfråga din läkare om du har fotsvamp medan du ammar eller är gravid. Ammande mödrar ska inte använda Lamisil Singeldos®.

Finns det något mer jag kan göra under behandlingen av fotsvampen?

Tvätta fötterna varje dag och torka dem sedan noggrant. Du ska också byta handduk, tvättlapp och strumpor varje dag under behandlingen. Och slutligen, låt bli att klia på de infekterade områdena. Om du kliar kan svampen sprida sig och orsaka en ny infektion.