Hudens struktur

Huden är kroppens största organ och står för ca 16 % av kroppsvikten. För att hålla huden frisk och välfungerande gör sig kroppen av med döda celler och bildar ett helt nytt ytskikt av hud var 4:e till var 6:e vecka.

Hudens struktur - Lamisil®
Hudens lager

Huden består av 3 olika lager, som vart och ett har sin särskilda uppgift. Det yttersta skiktet, epidermis, fungerar som barriär mot skadliga främmande substanser och gör också huden vattentät. Mittenlagret, dermis, gör huden smidig och stark medan fettlagret under dermis, hypodermis eller subkutis, isolerar från värme och kyla.

Hudens tjocklek

Om du tittar på olika kroppsdelar, ser du att hudens tjocklek varierar. Den är tunnast på ögonlocken och tjockast på handflatorna och fotsulorna.

Fötternas hud

Huden på fötterna är särskilt unik. På ovansidan är huden mycket tunnare och känsligare än på fotsulan och hälen. Och det är inte någon slump: normal gång och vardagsaktiviteter kräver att fötternas undersida är robustare och klarar mer slitage.